Αρχική > NordicaExtraflame > Ιdro Καλοριφέρ

Thermocamino650Piano

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1534 X 886 X 676
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 430 X 595 X 420
Βάρος (kg) 213
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Δυνατότητα Θέρμανσης (m3) 600
Ενέργεια στο νερό (KW) 11
Ενέργεια στο χώρο (KW) 10
Ονομαστική ισχύς (KW) 21
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 29,1
Χωρητικότητα δοχείου νερού (ltr) 89
Πίεση λειτουργίας (bar) 1,5
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) 70ο
Σύνδεση με το boiler 1"1/4F Gas
Δευτερεύουσα καύση ΝΑΙ
Απόδοση (%) 73
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 6,7
Ελκυσμός νερού (mm) 1,7 - 2
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Thermocamino650Piano

Thermocamino800Piano

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1534 X 978 X 803
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 430 X 745 X 550
Βάρος (kg) 269
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ250
Δυνατότητα Θέρμανσης (m3) 720
Ενέργεια στο νερό (KW) 14
Ενέργεια στο χώρο (KW) 11
Ονομαστική ισχύς (KW) 25
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 34,3
Χωρητικότητα δοχείου νερού (ltr) 127
Πίεση λειτουργίας (bar) 1,5
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) 70
Σύνδεση με το boiler 1"1/4F Gas
Δευτερεύουσα καύση ΝΑΙ
Απόδοση (%) 73
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 7,9
Ελκυσμός νερού (mm) 1,7 - 2
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Thermocamino800Piano

Thermocamino650Prismatico

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1534 X 880 X 678
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 430 X 595 X 420
Βάρος (kg) 205
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Δυνατότητα Θέρμανσης (m3) 600
Ενέργεια στο νερό (KW) 11
Ενέργεια στο χώρο (KW) 10
Ονομαστική ισχύς (KW) 21
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 29,1
Χωρητικότητα δοχείου νερού (ltr) 74
Πίεση λειτουργίας (bar) 1,5
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) 70ο
Σύνδεση με το boiler 1"1/4F Gas
Δευτερεύουσα καύση ΝΑΙ
Απόδοση (%) 73
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 6,7
Ελκυσμός νερού (mm) 1,7 - 2
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Thermocamino650Prismatico

Thermocamino800prismatico

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1534 X 978 X 808
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 430 X 745 X 550
Βάρος (kg) 261
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ250
Δυνατότητα Θέρμανσης (m3) 720
Ενέργεια στο νερό (KW) 14
Ενέργεια στο χώρο (KW) 11
Ονομαστική ισχύς (KW) 25
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 34,3
Χωρητικότητα δοχείου νερού (ltr) 91
Πίεση λειτουργίας (bar) 1,5
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) 70
Σύνδεση με το boiler 1"1/4F Gas
Δευτερεύουσα καύση ΝΑΙ
Απόδοση (%) 73
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 7,9
Ελκυσμός νερού (mm) 1,7 - 2
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Thermocamino800prismatico

ThermocaminoWF25 D.S.A.

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1625 X 846 X 667
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 410 X 558 X 400
Βάρος (kg) 287
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Δυνατότητα Θέρμανσης (m3) 969
Ενέργεια στο νερό (KW) 20,1
Ενέργεια στο χώρο (KW) 13,7
Ονομαστική ισχύς (KW) 33,8
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 46,0
Χωρητικότητα δοχείου νερού (ltr) 64
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 11
Πίεση λειτουργίας (bar) 2,5
Θερμοκρασία λειτουργίας (οC) 70-75
Σύνδεση με το boiler 1"1/4F Gas
Δευτερεύουσα καύση ΝΑΙ
Απόδοση (%) 73,4
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 11
Ελκυσμός νερού (mm) 1,7 - 2
 Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: ThermocaminoWF25 D.S.A.