Αρχική > NordicaExtraflame > Monoblocco Αέρος

Monoblocco800Angolo

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1605 X 879 X 612
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 676 X 620 X 373
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 271
Ονομαστική ισχύς (KW) 10
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 2,9
Απόδοση (%) 80,9
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον Χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco800Angolo

Monoblocco600Tondo

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1515 X 766 X 729
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 560 X 450 X 470
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 247
Ονομαστική ισχύς (KW) 10
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 2,9
Απόδοση (%) 78,6
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco600Tondo

Monoblocco600Prismatico

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1515 X 768 X 707
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 560 X 450 X 470
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 242
Ονομαστική ισχύς (KW) 10
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 2,9
Απόδοση (%) 78,6
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco600Prismatico

MonobloccoIronker750piano

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1664 X 846 X 678
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 550 X 630 X 430
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 347
Ονομαστική ισχύς (KW) 13
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 3,8
Απόδοση (%) 78,3
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: MonobloccoIronker750piano

Monoblocco750Prismatico

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1595 X 924 X 791
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 580 X 570 X 530
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 282
Ονομαστική ισχύς (KW) 13
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 3,8
Απόδοση (%) 80,9
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco750Prismatico

Monoblocco900Piano

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1593 X 1064 X 820
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 565 X 755 X600
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ250
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 358
Ονομαστική ισχύς (KW) 15
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 24,49
Απόδοση (%) 78,5
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco900Piano

Monoblocco1000PianoCrystal

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1520 X 1130 X 635
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 350 X 840 X 340
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 272
Ονομαστική ισχύς (KW) 10
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 3
Απόδοση (%) 78,3
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco1000PianoCrystal

Monoblocco1300PianoCrystal

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1520 X 1430 X 635
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 350 X 1090 X 340
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 338
Ονομαστική ισχύς (KW) 13
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 3,9
Απόδοση (%) 78,3
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco1300PianoCrystal

Monoblocco1300H800Piano

Διαστάσεις Εξωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1765 X 1430 X 635
Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 595 X 1090 X 340
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ200
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα Φ200
Βάρος (kg) 393
Ονομαστική ισχύς (KW) 13,5
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 3,9
Απόδοση (%) 81
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύον αέρας ΝΑΙ
Τριτεύων αέρας ΝΑΙ
Σταχτοδοχείο ΝΑΙ
Βεντιλατέρ Προαιρετικό
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: NORDICA

Κωδικός: Monoblocco1300H800Piano