Αρχική > NordicaExtraflame > Τζάκια Pellet

ComfortMiniCrystal

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 550 X 700 X 489
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 7,8
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,5 - 6,8
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,7 - 1,6
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 100
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) 300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 12
Βάρος (kg) 115
Απόδοση (%) >86
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: ComfortMiniCrystal

ComfortP80

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 550 X 800 X 630
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 7,8
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,5 - 6,8
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,7 - 1,6
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 100
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) 300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 20
Βάρος (kg) 126
Απόδοση (%) >86
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: ComfortP80

ComfortPlus

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 576 X 702 X 636
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,0 - 12,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 2,9 - 11,2
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,6 - 2,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 130
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) 300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 16
Βάρος (kg) 161
Απόδοση (%) >91
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: ComfortPlus