Αρχική > NordicaExtraflame > Σόμπες Pellet Αέρος

Graziosa Lux Plus

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1036 X 494 X 521
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 2,8 - 8,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 2,6 - 7,0
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,6 - 1,6
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 60 - 90
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) Φ100
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 15
Βάρος (kg) 124
Απόδοση (%) >87
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο NAI
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Graziosa Lux Plus

Graziosa Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1036 X 494 X 498
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 2,8 - 8,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 2,6 - 7,0
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,6 - 1,6
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 60 - 80
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 15
Βάρος (kg) 116
Απόδοση (%) >87
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Graziosa Steel

Graziosa Steel Plus

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1036 X 494 X 521
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 2,8 - 8,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 2,6 - 7,0
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,6 - 1,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 60 - 80
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Διάμετρος εξωτερικής παροχής αέρα (mm) Φ100
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 15
Βάρος (kg) 122
Απόδοση (%) >87
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Graziosa Steel Plus

Duchessa Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1038 X 538 X 541
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 10,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,4 - 8,7
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,0
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 100
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 25
Βάρος (kg) 138
Απόδοση (%) >86
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Duchessa Steel

Souvenir Lux

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1162 X 813 X 297
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 4,0 - 11,4
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,7 - 10,2
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,3
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 60 - 70
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 25
Βάρος (kg) 138
Απόδοση (%) >86
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Souvenir Lux

Souvenir Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1122 X 821 X 296
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 4,0 - 11,4
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,7 - 10,2
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,3
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 60 - 70
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 25
Βάρος (kg) 130
Απόδοση (%) >86
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Souvenir Steel

Irina

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1054 X 522 X 559
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 12,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,4 - 10,5
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 100
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 21
Βάρος (kg) 138
Απόδοση (%) >85
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Irina

Emma

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1175 X 605 X 577
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 4,0 - 12,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,9 - 11,1
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 100
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 30
Βάρος (kg) 191
Απόδοση (%) >89
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Emma

Emma Plus

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1175 X 605 X 577
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 12,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,6 - 11,0
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 110
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 24
Βάρος (kg) 193
Απόδοση (%) >90
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Emma Plus

Tosca Plus

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1150 X 560 X 577
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,8 - 12,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,6 - 11,0
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,5
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 80 - 110
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) ~ 24
Βάρος (kg) 175
Απόδοση (%) >90
Πρωτεύων αέρας ΝΑΙ
Δευτερεύων αέρας ΝΑΙ
Βεντιλατέρ ΝΑΙ
Ειδοποίηση υπερθέρμανσης ΝΑΙ
Εσωτερικός θερμοστάτης ΝΑΙ
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Tosca Plus