Αρχική > NordicaExtraflame > Σόμπες Pellet Idro Καλοριφέρ

Duchessa Idro

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1034 X 538 X 543
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,9 - 13,1
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,6 - 12,0
Ενέργεια στο χώρο (KW)     1,2
Ενέργεια στο νερό (KW)     3,0 - 10,8
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,8
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 110 - 130
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 20
Βάρος (kg) 170
Απόδοση (%) >91
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Duchessa Idro

Duchessa Idro Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1034 X 538 X 543
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 3,9 - 13,1
Ονομαστική ισχύς (KW) 3,6 - 12,0
Ενέργεια στο χώρο (KW)     1,2
Ενέργεια στο νερό (KW)     3,0 - 10,8
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,8 - 2,8
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 110 - 130
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 20
Βάρος (kg) 158
Απόδοση (%) >91
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Duchessa Idro Steel

Melinda Idro

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1157 X 553 X 583
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 4,5 - 15,2
Ονομαστική ισχύς (KW) 4,3 - 14,0
Ενέργεια στο χώρο (KW)     1,3 - 2,6
Ενέργεια στο νερό (KW)     3,0 - 11,4
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,9 - 3,2
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 130 - 150
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 30
Βάρος (kg) 181
Απόδοση (%) >91
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Melinda Idro

Melinda Idro Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1157 X 553 X 583
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 4,5 - 15,2
Ονομαστική ισχύς (KW) 4,3 - 14,0
Ενέργεια στο χώρο (KW)     1,3 - 2,6
Ενέργεια στο νερό (KW)     3,0 - 11,4
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 0,9 - 3,2
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 130 - 150
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 30
Βάρος (kg) 178
Απόδοση (%) >91
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Melinda Idro Steel

Iside Idro

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1197 X 690 X 627
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 5,5 - 20,1
Ονομαστική ισχύς (KW) 5,3 - 18,4
Ενέργεια στο χώρο (KW)     1,4 - 3,0
Ενέργεια στο νερό (KW)     3,9 - 15,4
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 1,2 - 4,2
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 130 - 150
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +300
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ80
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 35
Βάρος (kg) 255
Απόδοση (%) >91
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Iside Idro

Lucrezia Idro

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος) 1339 X 544 X 647
Συνολική θερμική ισχύς (KW) 5,0 - 25,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 4,9 - 23,7
Ενέργεια στο χώρο (KW)     0,8 - 2,4
Ενέργεια στο νερό (KW)     4,1 - 21,3
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 1,0 - 5,2
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 150 - 180
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ120
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 43
Βάρος (kg) 265
Απόδοση (%) >95
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Lucrezia Idro

Lucrezia Idro Steel

Διαστάσεις Εσωτερικές mm (ύψος, πλάτος, βάθος)

1325 Χ 561 Χ 648 

Συνολική θερμική ισχύς (KW) 5,0 - 25,0
Ονομαστική ισχύς (KW) 4,9 - 23,7
Ενέργεια στο χώρο (KW)     0,8 - 2,4
Ενέργεια στο νερό (KW)     4,1 - 21,3
Κατανάλωση Ωριαία (kg/h) 1,0 - 5,2
Κατανάλωση Ηλεκτρική (W) 150 - 180
Ηλεκτρική κατανάλωση ανάφλεξης (W) +280
Διάμετρος καμινάδας (mm) Φ120
Χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης (kgr) 43
Βάρος (kg) 230
Απόδοση (%) >95
Εβδομαδιαίος προγραμματισμός ΝΑΙ
Ηλεκτρική ανάφλεξη ΝΑΙ
Τηλεχειριστήριο ΝΑΙ
Επιπλέον χαρακτηριστικά
Τύπος: EXTRAFLAME

Κωδικός: Lucrezia Idro Steel