Αρχική > Ψησταριές > Ψησταριές

ΨΤ150 ΚΟΥΡΜΠΕ


Κωδικός: ΨΤ150 ΚΟΥΡΜΠΕ | Διαστάσεις:  ΕΞ150x75 ΕΣ135x50

ΨΤ150 ΜΟΝΗ

Κωδικός: ΨΤ150 ΜΟΝΗ | Διαστάσεις:  ΕΞ150x75 ΕΣ135x50

ΨΤ80

Κωδικός: ΨΤ80 | Διαστάσεις:  ΕΞ80x60 ΕΣ60x50

ΨΤ150 ΠΕΤΡΑ

Κωδικός: ΨΤ150 ΠΕΤΡΑ | Διαστάσεις:  ΕΞ150x75 ΕΣ135x50

ΨΤ130

Κωδικός: ΨΤ130 | Διαστάσεις:  ΕΞ130x75 ΕΣ110x50

ΨΤ150 ΔΙΠΛΗ

Κωδικός: ΨΤ150 ΔΙΠΛΗ | Διαστάσεις:  ΕΞ150x85 ΕΣ135x60