Αρχική > Νέα > ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. 2014
04/06/2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. 2014
ΛΟΥΚΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 5967101000 ΑΡ. Μ.ΕΒΕΑ 224712 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57498/04/Β/04/155
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 10η 
(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
IWC Portuguese replica could be the first Portuguese watch getting a hot rose gold situation. Soon after the beginning of its release, this wrist watch was looked for after by fans. Totally different from the last style - a few of which are outfitted with stainless situation,iwc portuguese replica watches includes rose gold situation. The embedded on the job its silver dial also uses rose gold. The left and right symmetrical small dials have been in the three o’clock position in the power reserve display as well as the nine o’clock position in the small second hands. Within the appearance you may recognize this really is really probably the most classic type of the replica IWC Portuguese series.